• Kultúra
Faktor

Rómeó és Júlia mu­si­cal az Aré­ná­ban!

15 éves a Rómeó és Júlia mu­si­cal Ma­gyar­or­szá­gon! Kü­lön­le­ges, az Aréna sa­já­tos­sá­gait ki­hasz­náló ér­zel­mek­ben és lát­vány­ban gaz­dag pro­duk­ciót lát­ha­tunk szep­tem­ber 14-én a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban. A fő­sze­re­pek­ben is­mert fi­a­tal te­het­sé­gek ve­szik át a sta­fé­ta­bo­tot le­gen­dás előd­je­ik­től, míg a többi ka­rak­ter­ben sztár­szí­né­szek és a be­mu­tató egy­kori fel­fe­de­zett­jei lát­ha­tók...

Egy mindenkor érvényes darab. Szerelem a gyűlölet ellen!

Különleges forgószínpad, extra fények, kivetítők és közel 120 szereplő (színészek, táncosok, Tűzmadarak, a csarnokot bejátszó statiszták csapata) valamint a Magyar Virtuózok Zenekarának közreműködése biztosítja a lenyűgöző élményt szeptember 14-én az Arénában.  

Dolhai Attila, Bereczki Zoltán és Mészáros Árpád Zsolt legendás szerepeit - a három örömben és bánatban osztozó, sírig hűséges jó barát: Rómeó, Mercutió és Benvolió alakját - Veréb Tamás, Cseh Dávid Péter és Kerényi Miklós Máté varázsolja a nézők elé.

Mészáros Árpád Zsolt pedig új szerepben mutatkozik be…

A rendező Kerényi Miklós Gábor, aki az elmúlt 15 évben a Budapesti Operettszínházban és külföldön is sikerre vitte a musicalt. A hagyományos forma megtartása mellett egy különleges előadást tervez, amelyben a közönség ezúttal nem csak nézője, hanem aktív résztvevője is lehet a darabnak… 

A Shakespeare drámája alapján írt musical szöveg és zeneszerzője Gérard Presgurvic úr örömmel fogadta a szervezők meghívását, így őt is köszönthetjük az előadáson.

A teljes szereposztás ma még titok – de folyamatosan lebben föl a fátyol…

Kommentek:

Top 0