• Pénz

Re­kord kö­zeli az Ötös- és Ha­tos­lottó e heti vár­ható fő­nye­re­mé­nye

Az Ötös­lottó mel­lett a Ha­tos­lottó e heti vár­ható fő­nye­re­mé­nye is el­érte min­den idők har­ma­dik leg­ma­ga­sabb össze­gét. Most szom­ba­ton az Ötös­lot­tón 3,414 mil­li­árd fo­rint a tét, a va­sár­napi Ha­tos­lottó sor­so­lá­son pedig 1,555 mil­li­árd fo­rin­tot tud­hat ma­gáé­nak a sze­ren­csés, aki egye­dül ta­lálja el a ki­hú­zott szá­mo­kat.

Az Ötöslottó sorsolások történetében többször előfordult már, hogy két szerencsés is telitalálatot ért el. 1960-ban az a meglepő eset állt elő, hogy ugyan három szelvény nyert, valójában a főnyereménynek két nyertes örülhetett. Ez pedig úgy történt, hogy a két játékos közül az egyik nem egy, hanem két alapjátékkal játszott, és mind a két szelvényen ugyanazt az öt számot jelölte be. Egyes városi legendák szerint a nyertes először elment a lottózóba, de hazafelé már nem találta az igazoló szelvényét, ezért a biztonság kedvéért újra megjátszotta szerencseszámait. Később viszont megtalálta korábban feladott szelvényét, így megosztva a nyereményét a másik telitalálatossal, az akkori főnyereményalap kétharmadát vihette haza.

A szerencse bárkit megtalálhat, így érdemes még a héten beikszelni azt az 5 vagy 6 számot, amelyek életre szóló szerencsét hozhatnak.

Bár az Ötöslottó és a Hatoslottó rekord magas jackpotjai még gazdájukat keresik, a Magyarországon idén már öt éve játszható Eurojackpot főnyereménye viszont múlt hét pénteken elkelt, akkor egy igazán mázlista külföldi játékos markát bruttó 53 millió euró ütötte.

Kommentek:

Top 0