• Belföld
Faktor

Fontos szabályok változtak - mutatjuk, mi módosult a Munka törvénykönyvében

Nem történtek nagy változások, de a munkáltatóknak figyelembe kell venniük a módosításokat.

A cégeknek nem árt tisztában lenniük a Munka törvénykönyvének (Mt.) 2018-ban már hatályba lépett, vagy az év során később hatályba lépő változásaival - figyelmeztetnek az RSM Blogon. Bár az Mt. újdonságai nem jelentenek óriási horderejű változásokat, néhány rendelkezésnél - különösen a kismamák, a megváltozott munkaképességűek és az új kézbesítési szabályok esetében - érdemes frissíteni az eddigi gyakorlatokat.

Képünk csak illusztráció.

Képünk csak illusztráció.

A 2018-as Mt.-változásokat érdemes az azokat bevezető jogszabályok szerinti csoportosítás helyett tematikusan számba venni - írja a blogon Pentz Edina, a tanácsadócég bérszámfejtési vezetője.

EZT IS AJÁNLJUK:

  Kismamák foglalkoztatásaA kismamákkal kapcsolatos változások célja a munkahelyi kockázatnak való kitettségük csökkentése, és az Mt. 92/85/EGK rendelettel való összhangjának megteremtése. Ennek érdekében az új jogszabályszöveg előírja, hogy a dolgozó munkakörének az eddigi kritériumokon túl (testi alkat, fejlettség) az egészségi állapotának is meg kell felelnie.

  A munkavállaló egészségi állapotának megváltozása esetén a munkáltató elsősorban a munkafeltételek és a munkaidő-beosztás módosításával köteles megteremteni az egészségi állapotnak megfelelő munkavégzés körülményeit - a dolgozó eredeti munkakörénél maradva. Ha a dolgozó eredeti munkakörében való továbbfoglalkoztatására így nincs lehetőség, akkor képzettségének és egészségi állapotának megfelelő más munkahelyet kell neki felajánlani a munkáltatónál.

  Új jogosultság a szakszervezeti tisztségviselőknekA munkavállalói képviselőkre vonatkozó szabályok rövid változtatásával az Mt. értelmező rendelkezései között található "munkavállalói képviselői" definíció kibővül a szakszervezeti tisztségviselővel.

  Ez a pozíció erősödését eredményezi majd, mivel a jövőben ők is élhetnek majd a lehetőséggel, hogy munkaviszonyuk jogellenes megszüntetésének esetén eredeti munkakörbe történő visszahelyezésüket igényeljék.

  Megváltozott munkaképességűek - megváltozott a fogalomA jogszabályváltozás január 1-től új fogalmat épített be az Mt.-be, a megváltozott munkaképességűek csoportját. Az egyszerűsített definíció összefogóan takarja mindazokat, akik a rehabilitációs hatóság vagy jogelődjei által végzett, hatályos minősítés alapján rokkantsági ellátásban részesülnek; egészségi állapotuk 60 százalékos vagy ennél kisebb mértékű; legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelkeznek vagy munkaképesség-csökkenésük 50-100 százalékos mértékű. A megváltozott munkaképességű munkavállaló évente 5 munkanap pótszabadságra jogosult.

  Teljesítménybérnél is irányadó a legkisebb bérTeljes munkaidős foglalkoztatás esetén alapbérként nem lehet a kormány által rendeletben meghatározott kötelező minimálbérnél, vagy - bizonyos munkakörök esetén - garantált bérminimumnál alacsonyabb összeget meghatározni. Teljesítménybér kikötése esetén a 100 százalékos teljesítéshez tartozó alapbér meghatározásakor ezeket az összegeket kell szem előtt tartani.

  Pentz Edina szerint ezek a módosítások érdemi változásokat nem jelentenek. Pusztán formai újdonságot jelent, hogy a minimálbér mellett már a garantált bérminimum összegének éves felülvizsgálata is kötelező.

  Büntető eljárásjogi kódexAz új büntető eljárásjogi kódex 2018. július 1-től alkalmazandó. A törvény a munkaviszony létesítésének különös szabályai körében a 18. életévét be nem töltött személyt nevelő, gondozó, felügyelő vagy gyógykezelő munkáltató által bizonyos bűncselekmény miatt büntetőeljárás alatt álló személlyel való munkaviszony-létesítésének tilalmát pontosítja.

  Emellett rendelkezik arról is, hogy a munkáltató a leltárhiánnyal kapcsolatos igényét a dolgozóval szemben - ha az ügyben büntetőeljárás folyt - nemcsak a jogerős bírósági határozat, hanem az új terminológia alapján a bíróság "véglegessé vált" határozata, illetve a nyomozó hatóság és az ügyészség "további jogorvoslattal nem támadható, eljárást megszüntető határozata" kézbesítésétől számított 30 napon belül érvényesítheti.

  Kommentek:

  Top 16