• Belföld
Faktor

Lo­pott bu­szok­kal vi­szik a tu­ris­tá­kat a pesti ut­cá­kon?

Már nemcsak za­va­ros pénz­ügyi ma­nő­ve­rek, mű­szaki hi­á­nyos­sá­gok és elé­ge­det­len­kedő uta­sok szá­za­i­nak pa­na­szai ter­he­lik a Big Bus Bu­da­pes­tet, de fris­sen ki­szi­vá­rog­ta­tott do­ku­men­tu­mok sze­rint a cég által hasz­nált bu­szok al­váz­szá­má­val is ko­moly gon­dok van­nak.

"Megvariált" alvázszámú buszokkal fuvarozza gyanútlan turisták tömegét a Big Bus Budapest – írja az Origo. A hírportálhoz eljuttatott dokumentumokra hivatkozva arról számoltak be, hogy a városnéző buszok előbb hamis, később „felülírt” alvázszámokkal közlekednek. Mindez arra enged következtetni, hogy ezek a járművek vagy lopottak, vagy leselejtezettek. De az sem kizárt, hogy a járművek egy zavaros hátterű kínai buszgyárból valók.

Mint a hírportál írja: „az alvázszámok variálására, össze-vissza hegesztgetésére az információk szerint a korábbi ügyvezető vezényletével került sor. A hatóságokat azzal próbálták volna megtéveszteni, hogy a buszok „eredeti” alvázszámai annyira elrozsdásodtak, hogy azokat cserélni kell.”

Ugyanakkor hangsúlyozzák, a birtokukba került iratok és egy igazságügyi szakértői jelentés szerint egyértelműen bűncselekményről, a BTK-ba ütköző bűntettről, egyedi azonosító jelzés meghamisításáról van szó.

Ráadásul ez esetben a hamisítást üzletszerűen, bűnszövetségben, rendszeres haszonszerzés céljából követhették el, ami akár 5 évi börtönbüntetéssel is sújtható.

Kommentek:

Top 0