• Pénz
Tóth Balázs

Ext­rém magas összeg várja a já­té­ko­so­kat szom­ba­ton

Bár múlt va­sár­nap gaz­dára ta­lált min­den idők má­so­dik leg­ma­ga­sabb Ha­tos­lottó fő­nye­re­mé­nye, a lot­tó­zás ra­jon­gói to­vább iz­gul­hat­nak: az Ötös­lot­tón az e heti vár­ható fő­nye­re­mény 3 mil­li­árd 773 mil­lió fo­rint, amely a játék tör­té­ne­té­nek har­ma­dik leg­na­gyobb nye­re­mé­nyé­nek szá­mít.

A hazai szerencsejáték-történelemnek az egyik legkülönlegesebb éve 1990 volt, annak is 21. játékhetét sok szempontból is a legszerencsésebbként tartjuk számon. A május 24-i sorsolásra, öt hónapos halmozódás után több mint 21 millió szelvény érkezett be. Hosszú sorok kígyóztak az üzletek előtt a lottóért. Gyakran előfordult, hogy az Ötöslottó szelvény a legforgalmasabb helyeken elfogyott, és az elszánt játékosnak kilométereket kellett mennie, hogy megvehesse szelvényét. Ezen a májusi sorsoláson az a kivételes helyzet állt elő, hogy 13 telitalálat született. A legmeglepőbb mégis az volt, hogy a nyertesek közt az egyik játékos 10 darab, azonosan kitöltött lottószelvénnyel játszott, így 10 darab telitalálatot ért el.

Érdemes játszani, hiszen minden idők harmadik legnagyobb Ötöslottó főnyereménye a tét. Játékot feladni szombaton egészen másfél órával az élő sorsolást megelőzően lehet.

Kommentek:

Top 0