Tóth Balázs

Az or­szág leg­na­gyobb ha­gyo­mány­őrző aka­dály­ver­se­nye a Csesz­neki vár kör­nyé­kén

Már je­lent­kez­het­nek az in­du­lók Ma­gyar­or­szág leg­na­gyobb és leg­komp­le­xebb ha­gyo­mány­őrző aka­dály­ver­se­nyére, a Pan­nonHaj­szára, ame­lyet 6. al­ka­lom­mal ren­dez­nek meg a Ba­kony hegy­ség­ben, Csesz­ne­ken jú­nius 8-án. Az Em­beri Erő­for­rá­sok Mi­nisz­té­ri­uma (Emmi) által is tá­mo­ga­tott ren­dez­vény célja a sza­bad­idős prog­ram mel­lett a tér­ség tu­risz­ti­kai ked­velt­sé­gé­nek nö­ve­lése, a ha­gyo­má­nyok - íjá­szat, dárda dobás, ku­ko­ri­ca­mor­zso­lás, vár­fal má­szás, szal­ma­bála má­szás, gó­lya­lá­bon járás, ta­liga tolás, csúz­li­zás - minél szé­le­sebb körű is­mert­sé­gé­nek erő­sí­tése, va­la­mint az egész­sé­ges élet­mód, a moz­gás csa­pat­építő, kö­zös­ség­for­máló ere­jé­nek be­mu­ta­tása.

Tálos Gergő, a PannonHajsza hagyományőrző akadályfutó-sorozat főszervezője elmondta: az akadályfutás egyre népszerűbb sportág, sokan versenyszerűen is űzik. A főszervező ismertette: a választhatóan 7 és 14 kilométeres élményfutam a Bakony ösvényein, a hegység egyik legszebb túraútvonalán halad és az ország egyik leglátványosabb középkori erődítményébe, a tatárjárás után épült Cseszneki várba is be kell mászniuk a résztvevőknek.

Fotó: Tóth József

Fotó: Tóth József

Tálos Gergő elmondta azt is, hogy a PannonHajsza évről-évre egyre nagyobb tömegeket vonz, hiszen a résztvevők átléphetik saját határaikat, számos, a népi kultúránkból ismert akadálypályán tehetik próbára magukat, például meghódíthatnak öt méter magas szalmabála-várat, megpróbálhatnak vizesárkot rúddal átugrani.

Fotó: Csiszár Csaba

Fotó: Csiszár Csaba

Az első megyei futamot Pannonhalmán indították három és fél éve, de a résztvevők nagy létszáma miatt Csesznekre a Kisbükk-majorba költözött a rendezvény.  Megjegyezte, hogy versenyzői szavazatok alapján 2017-ben elnyerték Magyarország legjobb szervezésű versenye címet.

Fotó: Tóth József

Fotó: Tóth József

A versengésen, csapatépítésen túl számos hagyományőrző programot is hirdetnek, amelyet az Emmi is támogat. Az útvonal teljesítése közben akadályokon kell átjutni, köztük szalmabála mászás, íjászat, gólyalábon járás, taliga tolás, csúzlizás és sok más egyéb feladat színesíti az útvonalat.

Fotó: Tóth József

Fotó: Tóth József

A verseny sikerét jelzi, hogy már tavaly az egész ország területéről, sőt, a határainkon túlról is érkeztek versenyzők. A rendezvény a térség turisztikai vonzerejét is növeli, ezért Veszprém megyében több esemény is kapcsolódik a PannonHajszához. A tavalyi versenyen valamennyi szálláshely elkelt a közelben, így a szervezők célja, hogy ne csak egy napra, de több rendezvénnyel, számos alkalomra megtöltsék turistákkal, kikapcsolódni vágyókkal a környéket. Az országos hírű program a térség számára turisztikai bevételt és a helyben lakóknak értékesítési lehetőséget is kínál.

Fotó: Káldy Ákos

Fotó: Káldy Ákos

A hamarosan felújításra kerülő cseszneki vár ugyan nem szorul reklámozásra, de még mindig kevesen tudják, hogy Magyarország egyik legizgalmasabb via ferrata-túraútvonala (vasalt utas túrázóhely) található itt, amelynek hírét a verseny résztvevői is terjeszthetik az országban.

Fotó: Tóth József

Fotó: Tóth József

A választható két táv mellett két szint közül is lehet választani. A versenyfutam a profi sportolóknak szól, ahol időlimittel és egy-egy akadály sikertelen teljesítése vagy hibázás esetén nehezebb büntető feladatokkal kell számolniuk a résztvevőknek.

Fotó: Tóth József

Fotó: Tóth József

Az élményfutam azoknak szól, akik túra jelleggel szeretnék teljesíteni a kijelölt távot a Bakonyban. Sziklás patakmedrek, árnyas lombok, burjánzó aljnövényzet, mohás sziklatömbök szegélyezik az utakat, így a Pannon Hajsza résztvevői megérezhetik a Bakony romantikus vadságát, amely sokunk képzeletében még mindig a hajdani betyárok búvóhelyeként jelenik meg.

Nézd meg, milyen vadregényes tájakon versenyezhetsz!

Pannon Hajsza 2019 – Több mint kihívás!

A nemzeti akadályversenyre (betöltött 12 év fölött) a munkahelyi csapatok, egyetemisták, főiskolások mellett, iskolák jelentkezését is várják, nem csak Magyarországról, de a határon túlról is. A nevezéseket online május 27-ig regisztrálják a szervezők, de helyszínen is lehet jelentkezni. Az iskolásokat (10-18 évesek) június 9-én, vasárnap várják a SuliHajszával, a legifjabb korosztályt pedig a GyerekHajszával (6-11 évesek) a hagyományőrző hétvége mindkét napján. Az élményfutam fővédnöke Dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár.
Kommentek:

Top 0